Minihabit

Huyền thoại Lý Tiểu Long đã từng nói "Tôi không sợ những kẻ biết 10.000 kiểu đá khác nhau, tôi chỉ sợ những người luyện 10.000 lần một cú đá". Thay đổi không phải là bạn đang chiến đấu với chính mình mà là chiến lược bạn tự vạch ra để giành chiến thắng trước khi cuộc chiến bắt đầu. Chìa khóa để giảm cân là thay đổi bộ não của bạn trước khi thay đổi trọng lượng cơ thể của bạn.

Blog

Blog nhatky24h không phải là nơi có tất cả mọi kế hoạch ăn kiêng. Nó chỉ đơn giản là những bài article ngắn gọn, dễ hiểu nhưng chỉ cho bạn biết những thực phẩm nào là lành mạnh, giúp bạn học cách suy nghĩ trước khi ăn để  ăn uống có tư duy hơn, nó cũng giúp bạn từng ngày thay đổi thói quen của mình từ những điều nhỏ nhắt nhất.